Dokumenti

Обрасци

Листа реемитованих дела

Списак реемитованих дела можете видети овде:

Листа неидентификованих аутора на делима из 2018, 2019, 2020, 2021

Списак неидентификованих аутора на делима можете видети овде:

Неопходна документација за све чланове и нечланове:

Молимо вас да нам доставите тражене податке како бисмо ажурно могли да вам исплаћујемо тантијеме.

Обрасци које је потребно попунити:

Обрасци неопходни за документацију личних података чланова за исплату личног обрачуна накнада:

Обрасци неопходни за документацију личних података нових чланова:

Обрасци за нечланове

Лица која су ауторство стекла путем примене Закона о ауторском и сродним правима РС, дужна су да приложе решење оставинске расправе, или овлашћење оверено код јавног бележника.